+46 370-355 100 info@klofver.se

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet är honnörsord hos Klöfver

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015. Vårt certifikat kan du ladda ner här: Klöfver S. AB Certificate SE008051 9k 2021

Kvalitetspolicy

Klöfver AB är en kvalitetsleverantör som förser sina kunder med bearbetade artiklar med höga toleranskrav. Vi kan bistå med allt från ritning till färdig målad artikel. Vår produktion ska kännetecknas av vår ”klurighet”, stor flexibilitet, hög leveransprecision samt en strävan att leverera artiklar med noll fel.

Genom ständig förbättring ska vi arbeta för att utveckla kvalitetsledningssystemet så att verksamheten blir mer effektiv och med nöjdare kunder som följd.

Bureau Veritals Certifiering ISO 9001 logotyp
maskinbearbetad detalj i en verkstad