+46 370-355 100 info@klofver.se

Blästring och gradning efter gasskärning

Legotillverkning

lego blästrade detaljer i stål

Slungblästring

Blästring är ytterligare en tjänst som vi ofta erbjuder efter gasskärning eller plasmaskärning av plåt. Vi använder oss av slungbläster med stålkulor.

Vi utför även ren lego blästring. Vi klarar detaljer som är upp till 400mm i höjd och 1200mm i bredd och nästan hur lång som helst. Återkommande blästrar vi långgods på 6-7m.