+46 370-355 100 info@klofver.se

Gasskärning av plåt

Legotillverkning

Legotillverkning av gasskurna detaljer

Mycket av vår legotillverkning består av gasskurna detaljer. I vår Messer gasskärmaskin skär vi svartplåt upp till 300mm. Vi tar 2000x6000mm plåt på skärbordet och med fyra brännare så får vi kostnadseffektiv skärning.

Med vår nyinstallerade (2010) Messer Easytherm 4000 så ökar vi vår totala skärkapacitet. I den nya maskinen kombinerar vi två st gasbrännare med en Hypertherm plasma. I plasman skär vi upp till 30mm svart-, aluminium-eller rostfri plåt. Skärbordet tar 2500x6000mm plåtar. Plasmaskärning sker under vatten för att reducera den termiska påverkan på plåten.

Efter skärning kan vi blästra och/eller avspänningsglödga detaljerna.

Plåtkvalitet, Toleranser och spårbarhet av chargenummer

Vid ankomst av plåt registrerar vi respektive plåts charge nummer för spårbarhet. När vi skär ur plåten noteras vilken artikel som skärs ur resp. plåt och därmed vilket chargenummer som är kopplat till färdig detalj. Därmed kan vi garantera Dig som kund att du med enkelhet skall kunna får certifikatet för den plåt din detalj är skuren från.

Vi arbetar med plåt som är certifierad och kan därmed garantera de mekaniska egenskaperna för respektive plåt! Vi lagerhåller primärt grovplåt i Klass A enligt EN 10029:2010.
Tabell 1

Skärtoleranser för termisk skärning presenteras i Tabell 2

gasskärning av detalj i plåt i en verkstad
diagram över tjocklek och toleranser

Tabell 1

Tabell över gränsmått för nominella dimensioner av tjocklek för plåt

Tabell 2